Anëtarët

Kjo është lista e shoqatave-anëtare të Këshillit Koordinues:

 1. Shoqata “17 Shkurti”, Baden
 2. Shoqata “12 Qeshori”, Vjenë
 3. Instituti i Kulturës Shqiptare “Aleksandër Moisiu”, Vjenë
 4. Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri “Aleksandër Moisiu”, Vjenë
 5. Klubi i Shahut “Arbëria”, Vjenë
 6. Rrjeti Global i Bizneseve Shqiptare në Austri, Vjenë
 7. Liga Shqiptare e Futbollit në Austri, Vjenë
 8. Shoqata Humanitare “Iliria”, Vjenë
 9. Organizata KÂ, Vjenë
 10. Shoqata Humanitare “Kërçova”, Vjenë
 11. Shoqata e Mësuesve Shqiptarë “Naim Frashëri”, Vjenë
 12. Fondacioni “Nermin Vlora Falaschi”, Vjenë
 13. Këshilli Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Stiri, Grac
 14. Unioni i Shoqatave Shqiptare për Austrinë e Epërme, Linc