Shoqata

Këshilli Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri është shoqatë me seli në Vjenë e regjistruar pranë departamentit për shoqata.