Javet e Kultures Shqiptare ne Austri 2016

BULETIN NR 2, Korrik 2017

Ne këtë buletin:

 1. Anëtari i ri ne Keshill – 
 2. Aktivitetet e fundit të Keshillit Koordinues – 
 3. Javët e Kulturës Shqiptare në Austri 2017 – 
 4. Viti i kultures Shqiperi/Austri 2018  – 

Anëtari i ri ne Keshill:
Antari i kryesisë së Këshillit Koordinues z. Endrit Avdiu me keqardhje na ka lajmëruar qe, për arsye të angazhimeve në Ulqin, nuk do të mund të mbështesë Keshillin Koordinues në mënyrë aktive gjatë muajve të ardhshem. Për këtë arsye, anëtaret e Keshillit Koordinues vendosen që, në vend të z. Avdiu, të ftohet një anëtar i/e ri/e. Anëtaret e Keshillit sugjeruan disa mundesi dhe, pas një diskutimi të hollësishëm, me shumicë absolute, anëtaret e keshillit vendosen që anëtari i ri do të jetë z. Gazmend Jusufi. Z. Jusufi vjen nga Kerçova. Nder të tjera është një aktivist i zellshem i shoqates humanitare Kerçova dhe njëkohësisht është kryetar i rinisë së organizates Kerçova.

Aktivitetet e fundit të Keshillit Koordinues
Që nga buletini i fundit, kryesia e Këshillit Koordinues ka mbajtur gjithsejt 4 mbledhje si dhe takime të ndryshme me zyrtarë shtetërorë (takim me ministrin i Diasporës z. Murati, Konsulin e Republikës së Kosovës z. Ladrovci, drejtorin e ministrisë së Diasporës z. Lipoveci, me Ambasadorin e Republikës së Shqipërise z. Bimo dhe zyrtarë të Ambasadës së Republikës së Kosoves znj. Rugova dhe z. Ajeti, artist të njohur, biznismen të ndryshëm, perfaqësues të shoqatave të ndryshme dhe anëtare të ndryshem të komunitetit, ku intenzivisht jemi duke I informuar te gjithë me qëllim që Javët tradicionale të Kulturës Shqiptare në Austri këtë vit të prezantohen në menyrë sa më profesionale.

Gjate takimit njoftues me ambasadorin e Shqiperisë në Vjenë, z. Bimo, u propozua një takim/koktej me qëllim të informimit te komunitetit në lidhje me aktivtitetet e ardhshme – Javet te Kultures Shqiptare ne Austri 2017 si dhe Viti i Kultures Austri- Shqiperi 2018, mbledhje kjo e realizuar me datë 23 Qershor 2017 në hapesirat e ambasades së Shqiperise në Vjene. Me këtë rast anëtaret e kryesisë së keshillit perzantuan vizionin e Javeve të Kultures Shqiptare në Austri 2017 dhe njëkohësisht Ambasador Bimo prezantoj projektin e „Viti i Kultures 2018 Austri – Shqiperi“ (për më shumë, shih artikullin më poshtë). Gjatë kësaj mbledhje u diskutuan edhe disa qështje të ndryshme – nga të cilat veçojmë:
1. Përmisim i komunikimit (si p.sh. ndertimi i një forumi në webfaqen e këshillit dhe hetimi i problemeve teknike). Jemi duke punuar në këtë drejtim.
2. Faktorizimi i komunitetit tonë në institucionet austriake.
3. Sugjerime për aktivitete të ndryshme – për Javët e Kulturës dhe për Vitin e Kulturës.

Javët e Kulturës Shqiptare në Austri 2017

Javët e Kulturës do të mbahen nga java e tretë e Nëntorit deri rreth javës së dytë të Dhjetorit 2017. Këto janë projektet bazë të aprovuara nga kryesia e keshillit:
1. Ekspozita e Artit: projekt primar është ekspozita e muzeut nacional te Shkodrës „Marubi“ (realizim i të cilit varet nga shumë faktorë) dhe projekt dytësor është një ekspozitë e artistit të njohur Jakup Ferri
2. Nata e Filmit – filma të përzgjedhur të dokufestit
3. Nata e muzikës klasike – me artistët tanë shqiptarë
4. Simpozium i Arkitektures Shqiptare në Fakulltetin Teknik të Vjenës
(bashkëpunim në mes Këshillit Koordinues dhe TU WIEN)
5. Koncert ‚Jazz‘ me Elina Duni
6. Performancë artistike nga balerini i njohur Eno Peci
7. Nata përmbyllese

Ndonëse projektet janë në realizim e sipër, disa detaje (koha, data, lokacioni) do të vendosen përfundimisht në javët në vijim.

Thirrje për bashkëpunim
Me këtë buletin, ju bejmë thirrje të gjithë të interesuarve:
a. Të na dergoni projektet e juaja për Javët e Kulturës Shqiptare 2017 Me rendësi: Ju lutem na dergoni projekt – propozimet (konceptet) deri me datën 31 Korrik 2017.
b. Të shprehni gatishmerinë për mbeshtetje në forma të ndryshme (me ekspertizë që mund të keni, me punë vullnetare, produkte promovimi, mjete financiare, këshilla/komente etj).

Viti i kultures Shqiperi/Austri 2018 

Siç jemi informuar nga Ambasadori I Shqipërisë z.Bimo (gjatë takimit të fundit), viti 2018 do të jete një vite i veçantë për komunitetin shqiptare në Austri – viti i kulturës Austri- Shqipëri. Ambasador Bimo na ftoj për bashkëpunim dhe ne (si Këshill Koordinues) do të mundohemi qe të japim kontributin tonë gjatë asaj kohe. Njekohësisht këtë thirrje ua përcjellim edhe juve (gjithë komunitetit), që të realizoni projektet tuaja, me qëllim që viti 2018 të jetë sa më mirë I përfaqësuar nga kominiteti ynë.

Buletin nr 1, Mars 2017

Ne kete Buletin:

 • Informacion i përgjithshëm  / 
 • Kuvendi i tretë i Këshillit Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri   / 
 • Kryesia e re   / 
 • Falënderim   / 

 Informacion i përgjithshëm

Ky është edicioni i parë i Buletinit nga Këshilli Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri. Për këtë vit, do të kemi edhe pesë edicione të tjera. Ndër të tjera, qëllimi i tyre do të jetë qe të ju informoj rreth punës sonë, rreth projekteve tona, bashkëpunimeve dhe lajmeve të tjera relevante.

Edicioni i ynë i ardhshëm (i dytë) do të jetë më i kompletuar dhe do t’i dërgohet (ofrohet) edhe publikut të gjerë. Përveç të tjerave, buletini i ardhshëm do të përshkruaj historikun e Këshillit Koordinues, misionin e vitit 2017 , strukturën e bashkëpunimit me shoqata dhe organe të tjera relevante (vullnetar dhe anëtarësim), për pjesëmarrje në organizime dhe të tjera.

Megjithatë, për hir të efikasitetit dhe për një bashkëpunim sa më të mirë, gjatë dytre javëve të ardhshme, menaxhimi i këshillit do të ju kontaktojë secilin prej jush për të organizuar një takim – Së pari, në mënyrë që ju të njiheni me anëtarët e rinj dhe, së dyti, në mënyrë që të diskutojmë për të ardhmen. Sigurisht, jeni gjithmonë të mirëpritur të na kontaktoni përmes postës tonë elektronike:office@keshilli-koordinues.at ose
https://www.facebook.com/

Kuvendi i tretë i Këshillit Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri
Të Dielën, me daten 12 Mars 2017, në mjediset e MA17 (Süd 1100),  u mbajt kuvendi i tretë i Këshillit Koordinues (KKShShA) në Vjenë.  Pjesëmarrësit ishin kryesisht përfaqësuesit e shoqatave shqiptare si dhe disa bashkëpunëtor të  Këshillit Koordinues në Vjenë.

Programi:

 1. Historiku i këshillit
  (Prezantuar nga z. Abdullah Abdullahu)
 2. Pasqyrë e aktiviteteve të  vitit  2016
 3. (Prezantuar nga Z. Sabri Osmani
 4. Prezantimi i buxhetit
  (Prezantuar nga Z. Salih Gashi)
 5. Organizimet per vitin 2017
  (Prezantuar nga z. Ermal Vejsa)
 6. Zgjedhja e Kryesisë së re
 • Deklarimet e kandidatëve
 • Zgjedhja e komisionit për administrimin e zgjedhjeve
 • Zgjedhjet Votimi
 • Shpallja e rezultatit nga komisioni zgjedhor
 • kryesia zgjedh respektivisht përcakton pozitat në kryesinë ekzekutive
 • Eventuale (diskutime, propozime, kritika, lëvdata etj)

Për moderim gjatë gjithë Kuvendit u kujdes z.  Januz Saliuka

Gjithsej ishin: 36 Pjesëmarrës

 • Shoqatat: Klubi Arbëria, Aleksandër Moisiu, Fondacioni Nermin Vlora Falaschi Vjenë, Lëvizja, Iliria, Kâ Grup, Shoqata Humanitare e Kërçovës, SHMSH “Naim Frashëri”, 12 Qershori, Liga Shqiptare e Futbollit në Austri dhe Këshilli Koordinues.

Ndër te tjera, pikat më të rëndësishme:

 • Që në të ardhmen çdo shoqatë te ketë një anëtar/e  në Këshill (sugjerim nga Shoqata humanitare Kërçova).
 • U sugjerua krijimi i një “Këshill-i Kombëtar” (Agron Çika) respektivisht krijimin e një “platforme për diasporën” (Januz Saliuka ) – me qëllim që diaspora të jetë forcë politike në vende ku jetojmë dhe në vendlindje (pasi pothuajse gjysma e shqiptarëve jetojnë në diasporë – pra që influencës ekonomike ti shtohet edhe ajo politike)
 • Këto pika (dhe të tjera) do të diskutohen gjatë mbledhjes së parë të Këshillit Koordinues.

Kryesia e re
Pas një votimi të fshehtë, Kuvendi vendosi që kryesia të përfaqësohet nga:
Anjeza Hondozi, Fjolla Doli, Kaltrina Zyberi, Agron Çika, Endrit Avdiu, Ermal Vejsa, Sabri Osmani, Salih Gashi dhe Vinçenc Palushaj.

Menjëherë pas zgjedhjeve, në një dhomë të veçantë (tjetër), kryesia e re zgjodhi Kryetarin, Sekretarin, Arkatërin dhe postet e tjera.
Detajet janë si më poshtë:
Ermal Vejsa            – Kryetar
Kaltrina Zyberi     – Nënkryetare
Anjeza Hondozi    – Nënkryetare
Sabri Osmani        – Nënkryetar
Agron Çika              – Nënkryetar
Vinçenc Palushaj – Sekretar
Fjolla Doli              – Nënsekretare
Salih Gashi             – Arkëtar
Endrit Avdiu         – Nënarkëtar

— — — 
Mbledhja e parë

05 Prill 2017, 19:00
— — —

Falënderim:

Në emër të Këshillit Koordinues dua të shfrytëzoj rastin dhe ti falenderoj të gjithë për pjesëmarrjen në Kuvend dhe për nderin që na dhatë me besimin tuaj për Këshill.

Në të njejten kohë, duam gjithashtu të falenderojmë të gjithë ish-anëtaret (paraardhësit tanë) të Këshillit Koordinues të Shoqatave Shqiptare në Austri – puna e juaj është e pakrahasueshme.

Një falenderim i veçant (më se i veçant) i dedikohet themeluesve të Këshillit:
z. Abdullah Abdullahu dhe z. Januz Saliuka – Dedikimi, puna dhe shembulli i juaj do të jetë model për punën tonë në Këshill.